spoed

(030) 225 01 32 balie@mijnmondzorg.nu

Wat moet u doen bij een spoedgeval?

Voor spoedgevallen tijdens onze openingstijden geldt, hoe vroeger u op de dag belt, hoe zekerder u bent van hulp op dezelfde dag.
Voor spoedgevallen buiten de openingstijden, en tijdens feestdagen, kunt u terecht bij de Tandartsspoedpraktijk. Deze is bereikbaar op het telefoonnummer  0900-8602.

Is er sprake van een uitgeslagen tand?
Vind de tand zo snel mogelijk.
Raak de wortel te allen tijde niet aan.
Reinig, indien nodig en mogelijk, de tand met fysiologisch zout of melk.
Plaats de tand zelf terug in de kaak en ga daarna zo snel mogelijk naar de tandarts.
Als u de tand niet zelf terug plaatst, bewaar hem dan bij voorkeur in de mond onder de tong van de eigenaar of anders in een glas melk (geen karnemelk of koffiemelk!).
Ga zo snel mogelijk naar de tandarts.

Als door een ongeval een tand verplaatst is, kunt u proberen om hem zelf weer op zijn plaats te zetten. Daarna gaat u zo snel mogelijk naar de tandarts voor controle of eventuele verdere behandeling. Lukt het niet om zelf de tand op zijn plaats te zetten, dan dient de tandarts dat zo snel mogelijk te doen.